10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
10K KNB 20K KNB 50K KNB 100K KNB 200K KNB 300K KNB 500K KNB 1000K KNB

Nạp tiền bằng tin nhắn. Cú pháp:

DV NHOMGAME TK (trong đó TK là tên đăng nhập của bạn)

gửi

8785 8685 8585 8285
+10K KNB +5K KNB +2.5K KNB +1K KNB